Analysis in the Prospective Lynch Syndrome Database identifies sarcoma as part of the Lynch syndrome tumor spectrum

PLSD Collaborators

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)512-513
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Cancer
Volume148
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 15-jan-2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit