ANALYSIS OF EXTRA-MEDULLARY ERYTHROPOIESIS IN SPLEEN BY A SEMI-QUANTITATIVE METHOD USING IN-111

R.A. Rojer*, N.H. Mulder, H.O. Nieweg, M.R.C.P. Edin, H. Beekhuis, D.A. Piers, M.G. Woldring

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)481-486
  Aantal pagina's6
  TijdschriftACTA MEDICA SCANDINAVICA
  Volume203
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit