Analysis of intergranular creep crack growth by means of grain-elements

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)109-114
Aantal pagina's6
TijdschriftComputational Mechanics
Volume20
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusPublished - jul.-1997

Citeer dit