Analysis of movement quality in preterm infants

AF Bos*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)117-119
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean journal of obstetrics gynecology and reproductive biology
Volume76
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-1998

Citeer dit