Analysis of Quality of Proxy Questions in Health Surveys by Behavior Coding

I. Benítez Baena, J.L. Padilla García, Yfke Ongena

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)917-932
  Aantal pagina's16
  TijdschriftWestern Journal of Nursing Research
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit