Analytical techniques and formulation strategies for the therapeutic protein alkaline phosphatase

Hans Jonas Christian Eriksson

Onderzoeksoutput

2157 Downloads (Pure)

Samenvatting

De snelle ontwikkeling van de moleculaire biologie gedurende de afgelopen decennia heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal geneesmiddelen van biotechnologische oorsprong. Veel van deze (potentiële) geneesmiddelen zijn eiwitten. Dit zijn stoffen met een complexe structuur, wat op vele terreinen vraagt om een andere aanpak dan voor de traditionele laagmoleculaire geneesmiddelen. Omdat het grote aantal functionele groepen en de complexe structuur bepalend zijn voor de therapeutische activiteit van het eiwit, is et van groot belang om over analytische methoden te beschikken welke de zuiverheid en structuur van het eiwit kunnen vaststellen. Verder is het belangrijk dat voor deze eiwitten formuleringen worden ontwikkeld waarin de conformatie van de eiwitten gehandhaafd blijft en die via geschikte toedieningswegen door de patiënt gebruikt kunnen worden. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Frijlink, Erik, Supervisor
  • de Jong, G.J., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning5-jul.-2004
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9036720281
StatusPublished - 2004

Citeer dit