Analytische en Continentale filosofie: and never the twain shall meet?

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)245 - 261
Aantal pagina's17
TijdschriftAlgemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte
Volume4
StatusPublished - 1998

Citeer dit