ANATOMIC AND FUNCTIONAL OBSTRUCTION OF THE OUTFLOW TRACT IN ATRIOVENTRICULAR SEPTAL-DEFECTS WITH SEPARATE VALVE ORIFICES (OSTIUM PRIMUM ATRIAL SEPTAL-DEFECT) - AN ECHOCARDIOGRAPHIC STUDY

T EBELS, EJ MEIJBOOM, RH ANDERSON, JM SCHASFOORTVANLEEUWEN, D LENSTRA, A EIJGELAAR, KK BOSSINA, JNH VANDERHEIDE

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)843-847
Aantal pagina's5
TijdschriftAmerican Journal of Cardiology
Volume54
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 1984

Citeer dit