Ancient Esotericism, Problematic Assumptions, and Conceptual Trouble

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)15-18
  Aantal pagina's3
  TijdschriftAries
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit