Ancient Ideas in Modern Disguise

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)263-272
  Aantal pagina's10
  TijdschriftGnosis: Journal of Gnostic Studies
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1-jul-2018

  Citeer dit