Anders kijken en gezien worden: ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

OnderzoeksoutputProfessional

212 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)131-144
Aantal pagina's14
TijdschriftNTZ Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen
Volume2018
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - jun-2018

Citeer dit