Anderson-Fabry disease: Worthy to in-SPECT the nerves?

Samia Massalha, Riemer H. J. A. Slart*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)650-652
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Nuclear Cardiology
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr-2021

Citeer dit