ANESTHESIOLOGIC PROBLEMS IN MULTIPLE BIRTHS

D. Langrehr*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Undefined/Unknown
  Pagina's (van-tot)50-55
  Aantal pagina's6
  TijdschriftPraktische Anästhesie, Wiederbelebung und Intensivtherapie
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit