Angular momentum in binary spiral galaxies

Onderzoeksoutput

68 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van Albada, Tjeerd, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1988

Citeer dit