Anke van Herk, Fabels van liefde. Het mythologisch-amoureuze toneel van de rederijkers (1475-1621)

  OnderzoeksoutputProfessional

  148 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Artikelnummerreview 60
  Aantal pagina's3
  TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
  Volume128
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 17-sep-2013

  Citeer dit