Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, LJN BH6312 (Sluiting Woningwet)

  Onderzoeksoutput

  157 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Sluiting van een brandgevaarlijk gekraakt gebouw op grond van artikel 97 Woningwet Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's0
  TijdschriftUnknown journal (case note conversion)
  StatusPublished - 2009

  Keywords

  • Begunstigingstermijn
  • Gevaar voor veiligheid of gezondheid
  • Bedreiging leefbaarheid
  • Overtreding bouwregelgeving
  • Sluiting kraakpand

  Citeer dit