Annotatie bij Voorzieningenrechter Rb. Rotterdam, LJN: BH2366 (Tijdelijk huisverbod)

  Onderzoeksoutput

  86 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ondanks het foutief invullen van het standaard risicotaxatie-instrument blijft het besluit tot oplegging van een huisverbod in stand. De burgemeester kon in redelijkheid besluiten tot verlenging van het huisverbod. De voorzieningenrechter vernietigt dat besluit echter omdat [verzoeker] naderhand hulp heeft aanvaard en mede daardoor onvoldoende concrete feiten en omstandigheden zijn gebleken op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat sprake is van een toenemende geweldsdreiging. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
  Originele taal-2Dutch
  Geƫindigd03/01/0001
  StatusPublished - 2009

  Keywords

  • Daderhulp
  • Verlenging huisverbod
  • Tijdelijk huisverbod

  Citeer dit