Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Groningen 4 maart 2003 (Sluiting woning wegens geweld)

Onderzoeksoutput

128 Downloads (Pure)

Samenvatting

Samenvatting: Niet de herkomst van de overlast, maar de aard van de overlast bepalend is voor de vraag of er mag worden ingegrepen in het huisrecht van een persoon. Indien de verstoring van de openbare orde zodanige vormen heeft aangenomen dat sprake is van een ernstige aantasting van de veiligheid en de gezondheid in de omgeving van de woning, dan mag de bevoegdheid worden aangewend. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's0
TijdschriftUnknown journal (case note conversion)
StatusPublished - 2003

Keywords

  • Gemw art. 174a

Citeer dit