Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage, LJN: BH5737 (Sluiting café ogv Damocles)

  Onderzoeksoutput

  299 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Voor sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet van een horeca-inrichting is niet vereist dat drugs in het café zijn aangetroffen. Geanonimiseerde politierapportages waaruit drugshandel blijkt, vormen voldoende onderbouwing van de aannemelijkheid van drugshandel. Daarnaast hoeft om van drugsverkoop te kunnen spreken, de levering en betaling van de drugs niet in het café plaats te vinden. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
  Originele taal-2Dutch
  Bestandsnr.BH5737
  Geëindigd12/03/2009
  StatusPublished - 2009

  Keywords

  • Wet Damocles
  • Anonieme verklaringen
  • Sluiting wegens drugshandel

  Citeer dit