Annotatie bij Voorzieningenrechter Rechtbank Zutphen 16 mei 2002 (Geen bestuurlijke overmacht)

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Onderzoeksoutput

192 Downloads (Pure)

Samenvatting

Samenvatting: De burgemeester kan een openbare manifestatie slechts verbieden als er sprake is van een bestuurlijke overmachtsituatie. Zie eveneens http://www.openbareorde.nl en http://www.openbareorderecht.nl
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's0
TijdschriftUnknown journal (case note conversion)
StatusPublished - 2005

Keywords

  • Awb art. 3:2, 3:4, 3:46
  • Gw art. 9

Citeer dit