Another Interpretation of Aristotle's De Interpretatione IX A support for the so-called second oldest or 'mediaeval' interpretation

Job Van Eck*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)19-38
  Aantal pagina's20
  TijdschriftVivarium-An international journal for the philosophy and intellectual life of the middle ages and renaissance
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - mei-1988

  Citeer dit