Antecedents of franchisee responses to franchisor-initiated strategic change

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)254-276
TijdschriftInternational Small Business Journal
Volume33
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit