Anterior cingulate activation during cognitive control relates to academic perfomance in medical students

K. Veroude, J. Jolles, M. Knežević, C.M. Vos, G. Croiset, L. Krabbendam

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)100-106
Aantal pagina's7
TijdschriftTrends in Neuroscience and Education
Volume2
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit