Ventrale transdurale thoracale myelumherniatie

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Een geleidelijk progressieve thoracale myelopathie kan veroorzaakt worden door een ventrale transdruale herniatie van het thoracale ruggenmerg. Dit is een zeldzame aandoening, die vermoedelijk vaker voorkomt dan verondersteld, vanwege de onbekendheid van de clinicus met dit ziektebeeld. Sinds de MRI-scan haar intrede heeft gedaan in de neurologische praktijk, wordt de diagnose vaker gesteld. Tijdige onderkenning van de aanwezigheid van een transdurale thoracale myelumherniatie is voor de patiënt van groot belang, aangezien operatieve behandeling in veel gevallen tot verbetering van de neurologische uitvalverschijnselen leidt. het is niet altijd mogelijk om voorafgaande aan operatie tot de diagnose te komen, aangezien differentiatie tussen ruggenmergherniatie en een intradurale extramedullaire arachnoidale cyste moeilijk kan zijn. Bovendien kunnen beide problemen gelijktijdig bestaan bij dezelfde patiënt. Hoewel een expectatief beleid bij asymptomatische of milde stationaire symptomatologie gerechtvaardigd is, is in de meeste gevallen, zowel bij myelumherniatie als bij een arachnoidale cyste, operatieve behandeling aangewezen.
  Vertaalde titel van de bijdrageAnterior transdural thoracic spinal cord herniation
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)30-37
  Aantal pagina's8
  TijdschriftNervus
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit