Anti-human leukocyte antigen antibodies and development of graft failure after renal transplantation

Mirjan M. van Timmeren, Simon P. M. Lems, Bouke Hepkema, Stephan J. L. Bakker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1399-1400
Aantal pagina's2
TijdschriftTransplantation
Volume88
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 27-dec.-2009

Citeer dit