Anti-Müllerian Hormone and Cardiometabolic Disease in Women: A Two-Sample Mendelian Randomization Study

Renée M.G. Verdiesen, Joanna von Berg, M. Abdullah Said, Pim van der Harst, Anubha Mahajan, Carla H van Gils, Yvonne T van der Schouw, N. Charlotte Onland-Moret*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer269
Aantal pagina's8
TijdschriftReviews in Cardiovascular Medicine
Volume23
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 25-jul.-2022

Citeer dit