Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies: Current diagnostic and pathophysiological potential

Cees G.M. Kallenberg*, Elisabeth Brouwer, Jan J. Weening, Jan W. Cohen Tervaert

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  435 Citaten (Scopus)
  18 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-15
  Aantal pagina's15
  TijdschriftKidney International
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jul-1994

  Citeer dit