Anti-neutrophil cytoplasmic antobodies in inflammatory bowel disease and autoimmune liver disease

Onderzoeksoutput

104 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Kallenberg, C.G.M., Supervisor
  • Kleibeuker, Jan, Supervisor
Datum van toekenning31-mrt.-1999
Uitgever
StatusPublished - 1999

Citeer dit