Anti-oxidants do not prevent bile acid-induced cell death in rat hepatocytes: authors' reply

Titia Woudenberg-Vrenken*, Han Moshage

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)275-275
Aantal pagina's1
TijdschriftLiver International
Volume31
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2011

Citeer dit