ANTI-SPASMODIC EFFECTS OF VALERIANA COMPOUNDS - AN INVIVO AND INVITRO STUDY ON THE GUINEA-PIG ILEUM

B HAZELHOFF*, TM MALINGRE, DKF MEIJER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  50 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)274-287
  Aantal pagina's14
  TijdschriftArchives internationales de pharmacodynamie et de therapie
  Volume257
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit