Antibiotic Treatment Strategies for Community-Acquired Pneumonia in Adults

Douwe Frans Postma, Cornelis H. van Werkhoven

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

227 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1312-1323
Aantal pagina's12
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume372
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusPublished - 2-apr-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit