Antibodies against Porphyromonas gingivalis in seropositive arthralgia patients do not predict development of rheumatoid arthritis

Menke de Smit*, Lotte Arwen van de Stadt, Koen M J Janssen, Berber Doornbos-van der Meer, Arjan Vissink, Arie Jan van Winkelhoff, Elisabeth Brouwer, Johanna Westra, Dirkjan van Schaardenburg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
28 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1277-1279
Aantal pagina's3
TijdschriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volume73
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2014

Citeer dit