Anticoagulant activity of edoxaban in patients with cirrhosis

Sarah Bos, Tim Schreuder, Hans Blokzijl, Jelle Adelmeijer, Ton Lisman*, Pieter W. Kamphuisen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
55 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1561-1564
Aantal pagina's4
TijdschriftBlood
Volume136
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusPublished - 24-sep.-2020

Citeer dit