Antidepressants for bipolar depression - Dr. Gijsman and colleagues reply

HJ Gijsman, [No Value] Geddes, JM Rendell, GM Goodwin, WA Nolen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1547-1548
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Journal of Psychiatry
Volume162
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - aug-2005

Citeer dit