Antihypertensive therapy in chronic renal disease: a place for sympathicolytic agents?

GD Laverman, G Remuzzi*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1625-1626
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Hypertension
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusPublished - sep.-2003

  Citeer dit