Antimicrobial drugs for Buruli ulcer Reply

Tjip van der Werf*, Willemien Nienhuis, Jan Willem Alffenaar, Deepak Almeida, Ymkje Stienstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1873-1874
Aantal pagina's2
TijdschriftLANCET
Volume375
Nummer van het tijdschrift9729
StatusPublished - 2010

Citeer dit