Antipsychotics and working memory in schizophrenia

A Aleman, E H F de Haan, S A Castner, G V Williams, P S Goldman-Rakic

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)56b-8b
TijdschriftScience
Volume289
Nummer van het tijdschrift5476
DOI's
StatusPublished - 7-jul.-2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit