Antisemitismus in bewegten Zeiten: Zur kritischen Relevanz des Konzepts in Wissenschaft und demokratischer Praxis

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageAntisemitism in changing times: On the critical relevance of the concept in academic research and democratic practice
Originele taal-2German
Artikelnummer9
Pagina's (van-tot)93-102
Aantal pagina's10
TijdschriftDemokratie gegen Menschenfeindlichkeit
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2018

Citeer dit