ANTITONICITY OF THE INVERSE FOR SELFADJOINT MATRICES, OPERATORS, AND RELATIONS

Jussi Behrndt*, Seppo Hassi, Hendrik Wietsma, Hendrik de Snoo

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  Let H-1 and H-2 be selfadjoint operators or relations (multivalued operators) acting on a separable Hilbert space and assume that the inequality H-1

  Originele taal-2English
  ArtikelnummerPII S0002-9939(2014)12115-0
  Pagina's (van-tot)2783-2796
  Aantal pagina's14
  TijdschriftProceedings of the american mathematical society
  Volume142
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusPublished - aug.-2014

  Citeer dit