Antroposofische farmacotherapie

Roel Fijn, Maria Franken, Leander Wemmenhove, Evelyn Schaafsma

  OnderzoeksoutputAcademic

  Samenvatting

  Dit artikel beschrijft de hoofdlijnen van de antroposofische farmacotherapie. Aanleiding voor dit artikel is geweest de diverse vragen rondom dit thema die aan de wetenschapswinkel werden gesteld alsmede de verouderde en eenzijdige literatuur.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)1266-1273
  Aantal pagina's0
  TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
  Volume136
  Nummer van het tijdschrift34
  StatusPublished - 2001

  Citeer dit