Anxiety disorders in children and adolescents: Assessment, cognitive behavioural therapy, and predictors of treatment outcome

Onderzoeksoutput

1170 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft een aantal onderzoeken rond de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren (8-18 jaar) met angststoornissen. Bij de start van dit onderzoek, in 1996, was er op dit gebied weinig bekend. Zo was er pas in één studie onderzocht of cognitieve gedragstherapie bij angstige kinderen effect had. Over de rol van ouders daarbij was op dat moment nog niks geschreven. Voor het huidige onderzoek waren belangrijke vragen: hoe kunnen we symptomen van angst bij kinderen en jongeren via vragenlijsten het beste in kaart brengen? Is een cognitief gedragstherapeutische behandeling voor angst bij kinderen en jongeren effectief in instellingen voor jeugdhulpverlening? Leidt extra oudertraining tot betere resultaten bij de kinderen? En tot slot: welke factoren beïnvloeden de effectiviteit van behandeling? Hierbij werd bijvoorbeeld bekeken of kinderen met meer depressieve symptomen minder baat hadden bij behandeling, of dat een slechtere relatie tussen de ouders leidde tot minder resultaat van de behandeling.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Emmelkamp, P.M.G., Supervisor, Externe Persoon
  • Minderaa, Rudolf, Supervisor
  • Scholing, A., Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning31-mrt.-2005
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9090191852
StatusPublished - 2005

Citeer dit