Anxiety in childbearing women: diagnosis and treatment

Claire A. I. Stramrood*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)218-218
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - dec-2011

Citeer dit