Aortic involvement in giant cell arteritis

Guillermo Carvajal Alegria, Yannick van Sleen, Jacoba Carolien Graver, Maria Sandovici, Valérie Devauchelle-Pensec, Elisabeth Brouwer, Divi Cornec*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

Originele taal-2English
Artikelnummer105045
Aantal pagina's4
TijdschriftJoint bone spine
Volume88
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum7-jul-2020
DOI's
StatusPublished - mrt-2021

Citeer dit