Apart verbonden. Leven en werk van Jacques Derrida

C.E. Evink

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)309 - 318
Aantal pagina's10
TijdschriftGroniek, Historisch Tijdschrift
Volume167
StatusPublished - 2005

Citeer dit