Aperture synthesis in the far-infrared

W. Wild, Th. de Graauw, F. P. Helmich, B. Jackson

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Not Available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)327
TijdschriftProceedings of ESLAB Symposium on Trends in Space Science and Cosmic Vision 2020
Volume588
StatusPublished - 1-dec.-2005
Evenement39TH ESLAB Symposium on Trends in Space Science and Cosmic Vision 2020, held 19-21 April 2005, Noordwijk, The Netherlands - Noordwijk, Netherlands
Duur: 19-apr.-200521-apr.-2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Aperture synthesis in the far-infrared'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit