APEX mapping of H30+ in the Sgr B2 region

F.F.S. van der Tak, A. Belloche, P. Schilke, R. Gústen, S. Philipp, C. Comito, P. Bergman, L.A. Nyman

OnderzoeksoutputAcademic

49 Citaten (Scopus)
210 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)L99-L102
Aantal pagina's4
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume454
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 11-jul.-2006

Citeer dit