Apolipoprotein B: a possible new biomarker for anaphylaxis

Maria Eleonore Pettersson*, Gerard H. Koppelman, Bertine M. J. Flokstra-de Blok, Cornelia Doriene van Ginkel, Caroline Roozendaal, Anneke C. Muller-Kobold, Boudewijn J. Kollen, Anthony E. J. Dubois

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)515-516
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of allergy asthma & immunology
Volume118
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2017

Citeer dit