Apoptosis and apoptosis-related proteins in inflammatory bowel disease - Reply

CJ van der Woude, H Moshage

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)659-659
Aantal pagina's1
TijdschriftApoptosis
Volume9
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - sep-2004

Citeer dit