Apoptosis in stage III non-small cell lung carcinoma (NSCLC) treated with high dose radiotherapy

JA Langendijk, FBJM Thunnissen, JW Arends, JMA de Jong, GPM ten Velde, RJS Lamers, EFM Wouters

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)A712-A712
Aantal pagina's1
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume159
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt-1999

Citeer dit