Apoptosis in stage III non-small cell lung carcinoma treated with radiotherapy

JA Langendijk, FBJM Thunnissen, RJS Lamers, JMA de Jong, GPM ten Velde, EFM Wouters

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)177A-177A
Aantal pagina's1
TijdschriftModern Pathology
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-1998

Citeer dit